קרן פנסיה

קרן פנסיה

יורם בנישתי סוכנות לביטוח מספקת שירותי קרן פנסיה לשכירים, עצמאים ובתי עסק כאחד.

קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח פנסיוני המבטיחה לעובד ולעובד עצמאי תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישת מהעבודה בהגיעו לגיל פרישה (תוכנית זו קרויה פנסיית יסוד) וכן במקרה של נכות, ופנסיה לשאירים במקרה של מוות העובד (תוכנית זו קרויה פנסיה מקיפה).

החברות בקרן פנסיה מבוססות על תשלומים חודשיים של העובד ומעבידו (או של העובד לבו כאשר מדובר בעצמאי).

קרן פנסיה היא סוג של קופת גמל. מבחינה משפטית, קרן פנסיה היא מאגר נכסים המוחזק בנאמנות על ידי חברה מנהלת (הנאמן) לטובת העמיתים (הנהנים).

קרן השתלמות

קרן פנסיה