קופות גמל

קופות גמל

מהי קופת גמל?
קופת גמל משמשת למטרת חיסכון פנסיוני לשכירים ועצמאיים.
החיסכון מאפשר לקבל את הכספים בעת פרישה מהעבודה, ניתן לבחור אפיק השעה ולעבור בין מסלולים באופן חופשי ללא פגיעה בזכויות החוסך.

המדינה מעודדת הפקדה לחיסכון פנסיוני באמצעות הטבות מס לחוסכים בהתאם לפקודת מס הכנסה ומשתנות מחוסך לחוסך.

היתרון העיקרי בקופות הגמל הינתם שניתם לחוסכים בקופות הטבות מס משמעותיות.

קופת גמל היא אפיק חיסכון לעצמאיים ושכירים כאחד וסוגי העמיתים הם:
עמית שכיר – גם המעסיק ישתתף בהפקדות עפ"י החוק פנסיית חובה שחל החל משנת 2008 בו מחוייב המעסיק להפקיד לחיסכון פנסיוני עפ"י האחוזים הנקובים בחוק.

עמית עצמאי – מפקיד סכומים מירביים בהתאם להכנסה על מנת להנות ממלוא הטבות המס שמתאפשרות לעצמאי אחת לשנה.

קופות גמל

קופות גמל