חיסכון פיננסי

חיסכון פיננסי

חיסכון פיננסי הינו קופת גמל להשקעה אשר מהווה אפיק חיסכון המאפשר לחוסך משיכת כספים בכל שלב ובכל גיל.

עמיתי הקופה יכולים לבצע ניוד בין מסלולי השקעה בכל עת. את ההפקדה ניתן לבצע באמצעות הפקדה חודשית או ח"פ. הכספים ניתנים להמרה החל מגיל 60 לקצבה פטורה ממס.

קופ"ג מקנה לך:

  1. אפשרות לחסוך באמצעות הפקדות חודשיות או כסכום ח"פ עד 71,337.73 ₪ בשנה ללקוח. הכספים המופקדים בקופה נזילים וניתנים למשיכה חלקית או מלאה, מדי יום.
  2. אפשרות לחסוך עבור הילדים או הנכדים בחשבון שיירשם על שמם.
  3. מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות המאפשרים התאמה מירבית לתנאי השוק ולהעדפת הלקוח, תוך אפשרות לחשיפה לנכסים אלטרנטיביים. שינוי מסלול השקעה אינו כרוך בתשלום ואינו נחשב אירוע מס.

  4. אפשרות להמיר את הכספים הצבורים בקופה כקצבה חודשית לכל החיים מגיל 60 ולהנות מפטור מלא ממס רווחי הון.
    בנוסף, הקצבה החודשית תחשב כ'קצבה מוכרת'
        (קצבה פטורה ממס הכנסה).
  5. אפשרות לבחור את מסלול ההשקעה המתאים לך ביותר מבין שבועה מסלולי השקעה שונים.

חיסכון פיננסי