ביטוח עסקים

ביטוח עסקים

יורם בנישתי סוכנות לביטוח מעניקה שירותי ביטוח מקיפים לעסקים קטנים וגדולים כאחד.

אנו נספק עבורכם חבילה מודולרית ומותאמת אישית לצרכי בית העסק, תוך הסתכלות מעמיקה על אופי הפעילות ומאפייני בית העסק וכך נבנה את הביטוח הנכון והרלוונטי ביותר.

אנו עובדים עם חברת הביטוח הגדולות והמובילות בשוק הישראלי, הביטוחים העיקריים שיש להתייחס בביטוח העסק:

אש – ביטוח שיעניק כיסוי מרבי במקרה של נזק אש למבנה וגם לתכולת בית העסק / רכוש במדינת ישראל.

פריצה – כיסוי זה נותן הרחבה לפוליסה הבסיסית והוא שינה בהדרגות בפוליסות
אחרות )לדוגמה רכב ודירה( ומדברת על אירוע שבו נשארו סימני אלימות בעת הכניסה או היציאה מהעסק.

אובדן רווחים –
כיסוי זה נותן כהרחבה לפוליסה הבסיסית והוא מעניק כיסוי להפסדים שנגרמו למבוטח או לרווחים שנמנעו ממנו בעקבות נזקי אש. ניתן לרכוש כיסוי גם רעידת אדמה ונזקי טבע סכום הביטוח נקבע לפי הרווח השנתי של העסק.
צד שלישי – כיסוי זה ניתן כהרחבה לפוליסה הבסיסית והיא מכסה את אחריות המבוטח כלפי צד שלישי גוף או רכוש בנזקים בזמן תאונתו.

ביטוח חברת מעבידים:
ביטוח זה מכסה את המבוטח בגין הנזק כלשהו בין אם הוא תאונתי או בגין מחלה כלפי עובדיו.

ביטוח סחורה בהעברה:
ביטוח זה מתייחס להעברה של סחורה / ציוד / מלאי / חומרי גלם וכו'. ממקום למקום בעת ביצוע העברה חשוף הרכוש לסיכונים שונים – אש, התהפכות, התנגשות, התפוצצות, פריקה וטעינה וכן עצירת פתאום.

ביטוח כספים:
ביטוח זה מתייחס לכספים שנמצאים בבית העסק או בעת העברתם.

ביטוח ציוד אלקטרוני ועוד.

ביטוח סייבר

ביטוח סייבר

ביטוח עסקים

ביטוח עסקים

אחריות מקצועית

אחריות מקצועית & עוד

ביטוח עסקים קטנים