ביטוח חיים

ביטוח חיים

ביטוח חיים או בשמו "המקצועי" יותר ביטוח ריסק, הינו כיסוי ביטוחי המעניק סכום כסף חד פעמי אשר נקבע מראש על ידי המבוטח בפוליסה. במקרה מוות של המבוטח, אותו סכום כסף יועבר למוטבים שהוגדרו מראש במעמד ההצטרפות לביטוח החיים.

ביטוח חיים

ביטוח חיים