ביטוח דירה

ביטוח דירה

רכישת הדירה או בית פרטי היא אחת העסקאות המשמעותיות בחיינו ולכן פוליסה לביטוח דירה הינה חשובה במיוחד.

אנו ביורם בנישתי סוכנות לביטוח, שומרים על הנכס שלכם ומאפיינים את הביטוח עפ"י הצורך האישי של המבוטח בצורה מקצועית ומקיפה.

הכיסויים הביטוחים שאותם ניתן לרכוש במסגרת ביטוח הדירה הם:

ביטוח מבנה – מכסה נזקים למבנה ולצמודות המבנה אשר כוללים בין היתר- דלתות, חלונות, ארונית קיר, ארונית מטבח, מזגנים, ופרקטיים.

ביטוח תכולה – מכסה נזקים לרכוש התכולה אשר בדרך כלל נקבעת ע"י מעריך מוסמך שנשלח מטעם חברת הביטוח.

ביטוח צד שלישי– מכסה נזקים הנגרמים לגוף או רכוש של אדם אחר שנמצא בביתו של המבוטח.

ביטוח חבות מעבידים – מכסה נזקים לעובדים במשק הבית של המבוטח במידה ומשולם עליו ביטוח לאומי.

נזקי צנרת
רעידת אדמה ונזקי טבע
ביטוח לדברי ערך ותכשיטים

ביטוח מבנה

ביטוח תכולה

ביטוח מבנה

ביטוח מבנה