איתור כספים אבודים

איתור כספים אבודים

איתור כספים אבודים – בדיקה לאיתור כספים שבבעלותכם ולא ידעתם, ששכחתכם מעצם קיומם או שאינכם זוכרים היכן הם נמצאים.

 

אפשר למצוא מידע על כספים בחשבונות לא פעילים בקרנות השתלמות, פוליסות ביטוח חיים, קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחים המכילים את ביטוח הריסק מול כל חברות הביטוח .

מדובר למעשה בכל אותם כספים שהם שייכים לכם אבל איבדתם מעקב אחריהם, זה יכול להיות כמו חסכונות פנסיונים לא פעילים  כספים שהפקדתם בעבר בין כשכירים או כעצמאים בקרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל וכד').

זה יכול להיות חשבונות וחסכונות לא פעילים בבנק – חשבונות עו"ש או פיקדון לא פעיל במטבע ישראלי או במט"ח שפתחתם בבנק שאינו הבנק הרגיל שלכם או חסכונות שחסכתם ושכחתם מקיומם

זה יכול להיות ביטוחים שרכשתם -פוליסות שאינן בתוקף.

מדובר במוצרי ביטוח המשמשים כחיסכון פנסיוני כדוגמת ביטוח חיים שנלווה ל"ביטוח מנהלים", ביטוחים שרכשתם בעבר וייתכן וכיום אינם מתאימים לצרכיכם. כמו כן, ניתן לבדוק אם קיימים חסכונות של קרוב שנפטר (כספים שירשתם מקרוב משפחה שנפטר חשבונות בנק, חסכונות פנסיוניים או ביטוחי חיים על שם הקרוב שנפטר).

 

למעשה אלו כספים שיושבים ומחכים רק לכם!!

ביטוח חיים

יש מי שדואג לבריאות שלכם

ביטוח תרופות מחוץ לסל התרופות

מימון תרופות מחות לסל הבריאות

ביטוח בריאות

ביטוח בהתאמה אישית